Disclaimer op de inhoud en het gebruik van de website

Door het bezoeken van de website accepteert de bezoeker automatisch deze disclaimer.
  • Ondanks de grote zorg en aandacht die DesignHypotheek aan het samenstellen van deze website besteedt, is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of onvolledig is.
  • Designhypotheek kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of van informatie van derden die via deze website toegankelijk is gemaakt.
  • Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico. Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die op deze website beschikbaar is openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de schriftelijke toestemming van DesignHypotheek.
  • Geen van de rechten op auteursrechtelijk beschermde werken of rechten op de andere informatie op deze website, gaan over op bezoekers/gebruikers van de site.
  • Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze algemene voorwaarden.
  • Voor al het materiaal op onze site geldt, dat wij onze uiterste best hebben gedaan om geen inbreuk op auteursrechten te maken.
  • DesignHypotheek mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd en op ieder moment wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. DesignHypotheek raadt de bezoekers van haar site dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.
Kom je fouten tegen, meldt het ons via onze contactpagina.

Iedereen die meent dat wij daarin tekort zijn geschoten kan hierover contact met ons opnemen.