Schenkingen

Heeft u in 2019 een schenking ontvangen? Maar hoe zit het ook alweer met de schenkbelasting? Designhypotheek heeft wat voorbeelden neergezet om duidelijkheid hierin te verschaffen Allerlei vragen kunnen boven komen bij een ontvangen schenking. De situaties zijn elke keer weer anders.

Ouders en kinderen hoe zit het met de vrijstelling

Voor het jaar 2019 bedraagt deze vrijstelling €5.428. Als de schenking onder dit bedrag blijft, hoeft er geen belasting betaald te worden. Ouders mogen ook eenmalig een vrijgestelde schenking doen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar van €26.040. Deze vrijgestelde schenking kan onder voorwaarden verhoogd worden tot €54.246 indien deze schenking bedoeld is voor een dure studie (bij studiekosten van tenminste €20.000 per jaar(exclusief levensonderhoud)). De eenmalige vrijgestelde schenking aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar kan verhoogd worden tot €102.010 onder voorwaarden dat deze bedoeld is voor de eigen woning.

Design Hypotheek

Snel, simpel en goedkoop
Hypotheekbemiddeling: hypotheek zonder advies
Bijhorende (verplichte) verzekeringen uitkiezen
DesignHypotheek: 100% onafhankelijk
Persoonlijk advies en maatwerk is ook mogelijk

Vrijstelling – andere schenkingen

Schenkingen die u van andere personen dan uw ouders ontvangen heeft, geldt een jaarlijkse vrijstelling. Deze vrijstelling bedraagt in 2019 €2.173. Deze vrijstelling kan verhoogd worden tot € 102.010(eenmalig) indien de schenking gedaan wordt aan een persoon tussen de 18 en 40 jaar en indien de schenking bedoeld is voor de eigen woning.
Voor de verhoogde vrijstellingen(eenmalig) moet je dan wel een beroep doen op deze vrijstelling in de aangifte schenkbelasting.
De vrijgestelde schenking voor de eigen woning mag onder voorwaarden gespreid worden over 3 aaneengesloten jaren. Indien de vrijstelling dus niet helemaal benut wordt in 2019, kan deze aangevuld worden in 2020 en 2021.

Neem contact met ons op

  Volledige naam*

  E-mail adres

  Telefoonnummer

  Hoe kunnen we contact met je opnemen?
  TelefonischE-mail

  Waar kunnen we je mee helpen?

  Schenkbelasting

  De schenking die u ontvangen heeft in 2019 en deze komt boven het vrijgestelde bedrag uit, dan zal er schenkbelasting betaalt moeten worden. Dit geldt alleen over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt. Over een ontvangen schenking van uw ouders betaalt of het meerdere boven de vrijstelling tot €124.726 10% schenkbelasting. Daar weer boven betaalt u 20%. Een schenking aan (achter)kleinkinderen is belast tegen 18% over €124.726 en tegen 36% over het meerdere. Mocht u een schenking van een ander persoon (bijv. een oom of tante, vriend of vriendin) ontvangen hebben die boven de vrijstelling uitkomt, dan betaalt u 30% over €123.248. Over het meerdere betaalt u 40%.

  Wie zal er moeten betalen?

  Wie moet de schenkbelasting betalen: degene die de schenking ontvangt heeft of degene die schenkt? De belastingdienst geeft aan dat degene die een schenking ontvangen heeft, schenkbelasting betalen. Alleen indien afgesproken is dat de schenking vrij van recht is, betaalt de schenker de schenkbelasting. Indien de schenker de schenkbelasting betaalt, moet je rekening houden met het feit dat de schenkbelasting berekend wordt over het brutobedrag. Dit is dus het bedrag van de schenking plus de verschuldigde schenkbelasting.

  Aangifte schenkbelasting
  Wanneer moet je de aangifte indienen? De aangifte over schenkingen moet je doen binnen 2 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de schenking ontvangen is. Dus dat voor alle belaste schenkingen en schenkingen waar een beroep gedaan wordt op een verhoogde vrijstelling, in 2019 de aangifte voor 1 maart 2020 ingediend moet zijn.

  U mag dus tot 1 maart 2020 de tijd voor het doen van uw aangifte schenkbelasting 2019!
  Ik hoop u wat meer duidelijkheid verschaft te hebben in de materie voor Schenkbelasting.

  Bron:
  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/partners-voor-de- schenkbelasting

  Bron:
  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/tarieven- schenkbelasting

  Bron:
  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/ik-krijg-een- schenking-betaal-ik-schenkbelasting