Oversluiten hypotheek: de voor en nadelen

De belangrijkste reden voor het oversluiten van een hypotheek is dat er op een gegeven moment andere hypotheekverstrekkers zijn waarbij je voordeliger uit bent dan je huidige. Bij een nieuwe hypotheekverstrekker kun je dan de hypotheek voortzetten tegen een lager rentepercentage. Vaak gaan hierdoor je maandlasten fors naar beneden. Andere redenen zijn:

 • Een ander hypotheekvorm kiezen
 • De woning heeft overwaarde. Deze overwaarde wil je benutten voor iets anders
 • Lagere maandlasten
 • Verbouwen of uitbreiden van de huidige woning

Een hypotheek oversluiten levert je in veel gevallen een kostenbesparing op. Maar als je zelf een berekening maakt, zorg dan wel dat je alle kosten meeneemt in de berekening, zoals notariskosten, eventuele taxatiekosten, bemiddelingskosten en boeterente. Maar uiteraard zijn er ook andere fiscale zaken waar je rekening mee moet houden.

 

Design Hypotheek:

Snel, simpel en goedkoop
Hypotheekbemiddeling: hypotheek zonder advies
Bijhorende (verplichte) verzekeringen uitkiezen
DesignHypotheek: 100% onafhankelijk
Persoonlijk advies en maatwerk is ook mogelijk

Begrippen

Definitie: Een hypotheek is een geldlening waarbij een registergoed, bijvoorbeeld onroerend goed, als onderpand dient. Andere termen voor een hypotheek zijn: hypothecaire lening, hypothecair krediet of lening met hypothecaire zekerheid.

Als iemand geld leent voor de koop van een huis, en hij geeft het huis als onderpand, is hij eigenaar van het pand, geldnemer en hypotheekgever. De geldgever, meestal een financiële instelling, is de hypotheeknemer (hij verkrijgt het recht van hypotheek: eerste recht van verkoop). De bank is dus ‘hypotheekhouder’. Deze termen worden vaak ten onrechte omgekeerd gebruikt.

Het overgrote deel van de hypotheken hangen samen met de aankoop van onroerend goed. De hypotheek als zekerheid voor de geldlening. Over het algemeen is het de bedoeling dat aan het eind van de looptijd de lening is terugbetaald. De geldnemer betaalt voor de hypotheek:

 • periodiek (bij woninghypotheken meestal maandelijks) rente;
 • en eventueel aflossing.

Hypotheek afsluiten of hypotheek aanvragen

Bij het aanvragen en afsluiten van een hypotheek kijkt de geldverstrekker naar diverse persoonlijke aspecten die bij elke aanvraag weer anders zijn. Inkomsten worden tegenover uitgaven gezet, waarbij tevens gekeken wordt naar overige schulden, financieringen, alimentatie, etc. Een goed advies wordt pasklaar op de klant gemaakt en zodoende bestaat er ook geen standaard invulschema om te bepalen of u al dan niet een hypotheek kunt afsluiten en wat de maandlasten zullen bedragen.

Leningvormen

Fiscaal is, zoals geregeld in de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning die inging in 2013, de annuïteitenhypotheek die in 30 jaar volledig wordt afgelost de norm. Een andere toegestane basisvorm is de lineaire hypotheek.

Tot en met 2012 was er een veelheid aan financieringsvormen met extra belastingvoordelen. Voor een deel zijn die sinds 2013 niet meer aantrekkelijk voor nieuwe gevallen. Hypotheekvormen die nog bestaan (en al of niet nog worden afgesloten in nieuwe gevallen):

 • Aflossingsvrije hypotheek
 • Spaarhypotheek (al of niet met banksparen)
 • Beleggingshypotheek (al of niet met banksparen)
 • Tophypotheek
 • Overbruggingshypotheek
 • Krediethypotheek
 • Halalhypotheek
 • Omkeerhypotheek

Rentevaste periode

Er is verschil tussen de looptijd van de lening (15 / 20 / 25 of 30 jaar, in Nederland meestal 30 jaar) en de periode waarop het afgesproken rentepercentage vast ligt. Die rentevaste periode kan variëren van “zeer kort” (bijvoorbeeld iedere maand wijzigbaar) tot aan de volledige looptijd van de lening. Een rentevaste periode van 10 jaar komt veel voor. Hoe korter de rentevaste periode, hoe lager meestal de rente maar ook hoe groter de variatie in rente. Met een langlopende rente loopt de geldlener niet het risico van onverwachte rentestijgingen, maar de prijs die daarvoor betaald wordt is een hogere rente.

Bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hypothecaire_lening

Een hypotheekverstrekker is een geldverstrekker, bijvoorbeeld een bank, die geld uitleent aan bijvoorbeeld een koper van een huis. Tegenover deze geldverstrekking staat dat de hypotheekverstrekker een hypotheek (eerste recht van verkoop) neemt op het onderpand. In de volksmond wordt met ‘een hypotheek nemen’ meestal het aangaan van een hypothecaire lening bedoeld (‘ik neem een hypotheek op mijn huis’).
Wat is boeterente?

Definitie: Boeterente is een bedrag dat de geldverstrekker in rekening brengt bij het vroegtijdig aflossen van de hypotheek wanneer de rentevaste periode nog niet is verstreken en niet wordt voldaan aan een geldige reden van aflossing.

De huidige geldverstrekker zal inkomsten missen als jij je hypotheek oversluit. Ze hebben namelijk gerekend op de rente die jij zou gaan betalen. Om deze gemiste inkomsten te compenseren brengen ze een boete in rekening. Dit wordt boeterente genoemd.

Hoogte boeterente

Hoe hoog de boeterente is, hangt af van de hypotheekrente die je op dit moment betaalt, de rente die wordt aangeboden voor nieuwe hypotheken, de resterende looptijd van je huidige rentevaste periode en eventuele overige boeteclausules die op jouw hypotheek van toepassing zijn. Wij hebben gemerkt dat er toch altijd verschillen zitten in de berekening van deze boete. Om toch te weten wat je boete(rente) is kan je gewoon bij je huidige bank deze boete opvragen. Daarmee kan je onze berekening verder invullen. Dus vraag voordat je gaat oversluiten bij je huidige geldverstrekker vrijblijvend een boeteberekening op voor de algehele aflossing van jouw hypotheek.
Weet je de hoogte van de boete? Dan kun je deze vergelijken met de voordelen van het overstappen.

Let wel op dat deze boete(rente) niet je enige kostenpost zal zijn. In de meeste gevallen moet er een taxatierapport van je woning worden gemaakt en zul je opnieuw een hypotheekakte moeten opmaken bij de notaris. Daarbij brengt het afsluiten van de hypotheek ook bemiddelingskosten met zich mee.

Meer informatie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rente
https://www.encyclo.nl/begrip/Boeterente

Neem contact met ons op

Uw naam*

E-mail adres

Telefoonnummer

Hoe kunnen we contact met u opnemen?
TelefonischE-mail

Waar kunnen we u mee helpen?